รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Battery
ถ่านก้อน AAA
Germania
TTB0586
Battery AAA ถ่านไฟฉาย,ถ่านของเล่น,ถ่านรีโมท,ถ่านนาฬิกาแขวน,ถ่านนาฬิกา,ถ่านวิทยุ,ถ่านเอนกประสงค์ == 1 กล่อง มี 60 ก้อน (15 Pack 1*4)
200
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ