รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Battery
ถ่านก้อน AA
DiStar
TTB0585
Battery AA ถ่านไฟฉาย,ถ่านของเล่น,ถ่านรีโมท,ถ่านนาฬิกาแขวน,ถ่านนาฬิกา,ถ่านวิทยุ,ถ่านเอนกประสงค์ ใช้งานได้ยาวนาน == 1 กล่อง มี 60 ก้อน (15 Pack 1*4)
300
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ