รายละเอียดสินค้า

Category Brand Model Item Descripton Price Stock
Battery
ถ่านชาร์จ

TA1079
แบ๊ตเตอร์รี่ ลิโพ สำหรับเครื่องเล่น, ของเล่น วิทยุบังคับ
Call
Yes


ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
Power-supply ระบบจ่ายไฟ